Tämä on keskustelufoorumin arkisto, jonne on koottu keskustelut Syöpäjärjestöjen vanhoilta verkkosivuilta. Keskustelujen viestejä voi lukea, mutta viestejä ei pysty kirjoittamaan.Siirry uudelle keskustelufoorumille.

Sururyhmä

Tutkimuskysely lapsiperheille, joissa on koettu vakava sairaus tai läheisen menetys

Tutkimuskysely lapsiperheille, joissa on koettu vakava sairaus tai läheisen menetys

Syöpäjärjestöjen viestintä välittää tutkimuspyynnön:

Oletteko kohdanneet surun lapsenne kanssa? Miten olette kokeneet saamanne avun ja ohjauksen hoitohenkilökunnalta lapsellenne/nuorellenne omaisen sairastuttua vakavasti tai omaisen kuoltua?

Mielipiteenne ja kokemuksenne ovat ensiarvoisen tärkeitä, joten pyydän että vastaisitte seuraavaan kyselyyn. Vastauksia toivon 20.2.2015 mennessä. Kyselyyn voi vastata verkossa: https://docs.google.com/forms/d/1VDpmSZqp3o_OuQ-5tBSrZ8J5xIsKyV283HwmqeXDgws/viewform?c=0&w=1

Opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa Karelia-ammattikorkeakoulussa. Kysely liittyy opinnäytetyöhöni, jota teen toimeksiantona Paletti-hankeelle. Opinnäytetyö on osa Pohjois-Karjalassa tehtävää palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen hoitoprosessin kehittämistä. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää hoitohenkilökunnan osaamista lapsen ja nuoren surun tukijana, kun lähiomainen on sairastunut vakavasti tai menehtynyt. Opinnäytetyön tuotoksena on tarkoitus laatia opas lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Hoitohenkilökunnan tiedon lisäämisellä parannetaan hoitotyön laatua lapsen ja nuoren surun tukijana. Oppaan avulla on tarkoitus täydentää omaisten saamaa ohjausta ja tukea surun kohdatessa. Oppaan on tarkoitus sisältää helposti ja selkeästi luettavaa tietoa muun muassa lasten ja nuorten surusta, tuki- ja selviytymiskeinoista ym. tärkeistä asioista. Oppaasta on hyötyä hoitohenkilökunnalle, omaisille ja muille hoitoon osallistuville tahoille. Valmis opinnäytetyö on luettavissa viimeistään vuoden 2016 keväällä Theseus-tietokannasta.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja jokainen vastaus pysyy nimettöminä jokaisessa kehittämistyön vaiheessa. Valmiissa opinnäytetyössä ei myöskään tule olemaan mitään tietoja, joista vastanneiden henkilöllisyyden voisi tunnistaa.

Opinnäytetyötäni ohjaa helmikuun ajan opettaja Minna Rokkila ja sen jälkeen yliopettaja Arja-Irene Tiainen,yhteystiedot heille: [email protected] ja [email protected]

Jos sinulla on kysyttävä opinnäytetyöstäni, vastaan mielelläni kysymyksiin sähköpostilla [email protected]

Kiitos vastauksistanne!

Ystävällisin terveisin
Henna-Riikka Hiltunen
yamk-opiskelija, sairaanhoitaja
Syöpäjärjestöjen viestintä | 6.2.2015 klo 15:20:33
  • Tutkimuskysely lapsiperheille, joissa on koettu vakava sairaus tai läheisen menetysSyöpäjärjestöjen viestintä
    6.2. klo 15:20