Tämä on keskustelufoorumin arkisto, jonne on koottu keskustelut Syöpäjärjestöjen vanhoilta verkkosivuilta. Keskustelujen viestejä voi lukea, mutta viestejä ei pysty kirjoittamaan.Siirry uudelle keskustelufoorumille.

Sururyhmä

Kyselytutkimus surusta

Syöpäjärjestöjen viestintä välittää seuraavan haastattelupyynnön:

Hei,

Olen ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija ja teen opinnäytetyötä surusta Vaasan ammattikorkeakoulussa ohjaajanani Ahti Nyman (Vaasan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Sosiaaliala, Wolffintie 30
65100 VAASA).

Keskityn ensisijaisesti siihen, miten suru muuttuu ja on muuttunut Teidän oman henkilökohtaisen kokemuksenne puitteissa. Opinnäytetyöhön ei tule nimiä eikä muitakaan tietoja, jos ette sitä halua. Kyselyitä ja niiden osia käytetään opinnäytetyössä aineistona. Opinnäytetyö tulee sähköiseen muotoon Theseus-julkaisuarkistoon. Kerään materiaalia vuoteen 2015 loppuun asti, joten jos haluatte, voitte vastata myöhemmin uudestaan samoihin kysymyksiin. Tässä tilanteessa toivoisin Teidän ilmoittavan myös jos olette aikaisemmin vastanneet. Toivoisin Teidän vastaavan seuraaviin kysymyksiin:

1.Miltä suru tuntui Teistä menetyksen jälkeen, miten arvioisitte surun määrän asteikolla 1-10?

2.Miten tunteet ovat muuttuneet ajan kuluessa, ja mikä oli surun määrä asteikolla 1-10?

3.Kuvaile suru

4.Sana on vapaa

Minna Huovari
Vastausosoite: [email protected]
Syöpäjärjestöjen viestintä | 13.1.2014 klo 15:11:05
  • Kyselytutkimus surustaSyöpäjärjestöjen viestintä
    13.1.2014 klo 15:11