Tämä on keskustelufoorumin arkisto, jonne on koottu keskustelut Syöpäjärjestöjen vanhoilta verkkosivuilta. Keskustelujen viestejä voi lukea, mutta viestejä ei pysty kirjoittamaan.Siirry uudelle keskustelufoorumille.

Naisten syövät

Opinnäytetyöhön liittyvä kysely gynekologista syöpää sairastaville/sairastaneille

Ylläpito välittää alla olevan opinnäytetyöhön liittyvän kyselyn:

Hei,

olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyötä, jonka aiheena on julkisen ja kolmannen sektorin tarjoamat tukipalvelut gynekologiselle syöpäpotilaalle. Opinnäytetyömme tarkoituksena on tehdä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille opas gynekologisen syöpäpotilaan tukipalveluista hoitajien työn tueksi. Olisi hienoa saada työhön myös tietoa sairastuneiden kokemuksista saamastaan tuesta ja tuen tarpeesta. Opinnäytetyön tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, ja opinnäytetyön raportista ei pysty tunnistamaan yksittäisiä vastaajia.

Jos olet halukas jakamaan kokemuksiasi aiheesta, niin olisimme kiitollisia arvokkaasta tiedosta. Tässä muutamia kysymyksiä.

1. Oletteko saaneet tietoa tukipalveluista jossakin sairauden vaiheessa? Mistä olette tietoa saaneet?

2. Mitä tukipalveluita olette käyttäneet? Onko siitä ollut apua?

3. Missä sairauden vaiheessa olette erityisesti kaivanneet tukea?

4. Miten toivoisitte, että hoitoyksikössä jossa sairauttanne hoidetaan otettaisiin huomioon tuen tarpeenne ja ohjattaisiin erilaisiin tukipalveluihin?

5. Onko läheisillänne ollut tuentarvetta ja ovatko he sitä tarvittaessa saaneet/käyttäneet?

6. Onko joitain osa-alueita, joihin olisitte toivoneet saavanne tukea, mutta olette jääneet ilman sitä?

Jos haluat lisää tietoa opinnäytetyöstämme, tai sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse.

Vastaukset kyselyyn:
[email protected]
[email protected]
Ylläpito | 8.5.2015 klo 08:59:55
  • Opinnäytetyöhön liittyvä kysely gynekologista syöpää sairastaville/sairastaneilleYlläpito
    8.5. klo 08:59